หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดคือการซื้อและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย แม้ว่าจะมีหลายขั้นตอนในกระบวนการ แต่ขั้นตอนแรกสำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่สนใจในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ของไทยคือการได้รับตัวแทนทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสำหรับการลงทุนเหล่านี้อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีตัวแทนที่มีความรู้และประสบการณ์กว้างขวาง เราได้ช่วยเหลือลูกค้าจำนวนมากในการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมถึงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ ห้องชุดในอาคารชุด และสัญญาสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต กล่าวโดยย่อ ข้อกำหนดสำหรับแต่ละสถานการณ์อาจแตกต่างกันไป ดังนั้น เป็นการดีที่สุดที่จะติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาเพื่อประเมินรายละเอียดการลงทุนของคุณ ในขณะนี้ การสื่อสารของเราส่วนใหญ่ดำเนินการทางออนไลน์ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทย […]